Δημιουργία LiveUSB συστήματος βασισμένου σε Slackware

Δημοσίευση από admin στις 29 Ιανουαρίου 2010

Ο Mystical Groovy μας στέλνει έναν αναλυτικό οδηγό στα Αγγλικά για το πώς δημιουργούμε ένα Slackware-based LiveUSB σύστημα. Θα το βρείτε στη διεύθυνση: http://mysticalgr.awardspace.com/?p=353