Από εδώ μπορείτε να υποβάλετε μια ανακοίνωση με σκοπό να αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του κόμβου, ως κομμάτι της επικαιρότητας. Η υποβολή σας θα ελεγχθεί από τη διαχειριστική ομάδα του κόμβου, πιθανότατα θα τροποιηθεί και ίσως τελικά καταλήξει στην κεντρική σελίδα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσετε έναν καλό και συνοπτικό τίτλο, καθώς και απόλυτα καθαρό και ουσιαστικό λόγο στο περιεχόμενο της ανακοίνωσής σας!

Για να αναρτηθούν οι ανακοινώσεις που υποβάλετε, θα πρέπει να ταιριάζουν με το θέμα αλλά και τη φιλοσοφία του κόμβου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του. Εξάλλου το λέει και το όνομα, θέματα άσχετα με το Linux δεν ταιριάζουν.

Αν επιθυμείτε να παραμείνετε ανώνυμος/η, συμπληρώστε "Ανώνυμος" στο πεδίο του ονόματος. Η e-mail διεύθυνση ζητείται ώστε να μπορέσει η διαχειριστική ομάδα να επικοινωνήσει μαζί σας για ενδεχόμενες λεπτομέρειες σχετιζόμενες με τις ανακοινώσεις που υποβάλετε και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να δημοσιοποιηθεί.

Προσοχή: η IP διεύθυνσή σας θα καταγραφεί (3.95.139.100).

 
 
 

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp