Άρθρο για εγκατάσταση παιχνιδιών σε Linux/Wine

Δημοσίευση από admin στις 1 Οκτωβρίου 2007

Ο Dr Insider μας εξηγεί πώς κάνουμε εγκατάσταση εμπορικών παιχνιδιών σε Linux/Wine.

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp