Τί είναι το "HowTo";

Τα HowTos είναι κείμενα τα οποία κυριολεκτικά σας εξηγούν "πώς να" (=how to) φέρετε σε πέρας μια εργασία, να λύσετε κάποιο πρόβλημα ή να πετύχετε κάποιο σκοπό χρησιμοποιώντας το Linux. Αποτελούν το βασικό υλικό οποιασδήποτε online βιβλιοθήκης ενός Linux χρήστη και θα σας σώσουν τεράστια ποσά χρόνου όταν ψάχνετε να βρείτε την απάντηση στο πρόβλημά σας!

Τα Howtos γράφονται από οποιονδήποτε έχει να δώσει συμβουλές πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Μπορεί ο συγγραφέας να είναι ειδικός του χώρου, ή απλά κάποιος που κατάφερε να λύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και θέλει να μοιραστεί τη λύση του με τους υπόλοιπους χρήστες. Για παράδειγμα, θα βρείτε howtos για το πώς θα εγκαταστήσετε ελληνικά στο σύστημά σας, για το πώς θα εγκαταστήσετε ένα modem, πώς μια κάρτα ήχου, πώς θα εγκαταστήσετε ένα CD-Recorder κλπ.

Τα HowTos αποτελούν μέρος του LDP (Linux Documentation Project ή Εργασία Τεκμηρίωσης του Linux). Υπάρχουν 2 κατηγορίες HowTos: τα κανονικά και τα mini. Όπως θα καταλάβατε, τα mini HowTos είναι πολύ πιο σύντομα και συνήθως δεν προχωρούν τόσο βαθιά όσο τα κανονικά.

Υπάρχουν μερικά HowTos μετεφρασμένα στα ελληνικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι γραμμένα στα Αγγλικά.

Τεκμηρίωση - Documentation

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp