Παραθέτουμε τη λίστα με τις πιο δημοφιλείς διανομές, καθώς και τους διάφορους συνδέσμους από τους οποίους μπορείτε να τις κατεβάσετε

Ubuntu

Fedora

openSUSE

Mandriva

Debian GNU/Linux

Knoppix

Slackware

Gentoo

CentOS

Zeus

Knoppel

Slackel

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp