Δημιουργία LiveUSB συστήματος βασισμένου σε Slackware

Δημοσίευση από admin στις 29 Ιανουαρίου 2010

Ο Mystical Groovy μας στέλνει έναν αναλυτικό οδηγό στα Αγγλικά για το πώς δημιουργούμε ένα Slackware-based LiveUSB σύστημα. Θα το βρείτε στη διεύθυνση: http://mysticalgr.awardspace.com/?p=353

All trademarks, copyrights and articles on this page are owned by their respective owners. The rest are © copyleft by HELLUG.
Xplosion Website engine code is © copyright by Thanos Kyritsis. Xplosion is a free software released under the GNU/GPL.


Valid Xhtml 1.1 Valid CSS RSS Syndication Powered by Php Powered by MySQL Graphics made with Gimp